Tài Liệu Kinh Dịch PDF

Khởi thủy là Phục Hy ( 4477-4363 TCN ) còn gọi là Đào Hy, Thái Cao hay Thái
Hạo tìm ra Hà Đồ khi trông thấy con long mã nổi lên trên sông Hoàng Hà, nhà vua ghi
lại những chấm trên lưng con long mã giống như một bức đồ họa của sông Hoàng Hà,
trên cơ sở đó, sau này Văn Vương đã xây dựng nên Hậu Thiên Bát Quái.

Khoảng hơn 2000 năm sau, Vua Hạ Vũ ( 2205-1766 TCN ) khi đi trị thủy trên
sông Lạc tìm thấy trên lưng con rùa cũng có một bức đồ hình đặc biệt gọi là Lạc Thư.
Từ đó ông tìm ra nhiều ứng dụng, một trong ứng dụng quan trọng nhất là cửu trù hồng
phạm. Hơn 1000 năm sau, Chu Văn Vương, vào khoảng ( 1144 năm TCN ) trong khi
nằm ở ngục Dữu Lý đã xếp lại quẻ Dịch của Phục Hy và viết thoán từ cho quẻ.

Sau đó Chu Công Đán là con của Chu Văn Vương đã đặt lời cho từng vạch một hay còn gọi
là hào từ gồm có 384 hào của 64 quẻ. Ông gán cho mỗi hào một ý nghĩa ngắn gọn
mang tính triết lý hoặc sự lành dữ, tốt xấu.

Chu Văn Vương có tới 100 người con, người con đầu là Bá Ấp Khảo, người con thứ hai là Chu Võ Vương, người mà sau này tiêu diệt nhà Thương-Ân và lập nên vương triều nhà Chu, người con thứ tư là Chu
Công Đán hay còn gọi là Chu Công, người viết tiếp Kinh Dịch của cha và người con thứ 100 của Chu Văn Vương là Lôi Chấn Tử. Người con này, trên đường về kinh, Văn Vương nhặt được, ông nhận nuôi và đặt tên là Lôi Chấn Tử nghĩa là đứa trẻ được sinh ra sau tiếng sấm nổ.

Vì các thoán từ vu hào từ của Văn Vương và Chu Công quá vắn tắt và nhiều
câu lơ lửng, khó hiểu nên Khổng Tử ( 551-479 TCN ) viết Thập Dực (mười cánh )
nhằm giải thích ý nghĩa thoán từ và những câu lơ lửng khó hiểu trong Kinh Dịch.

Vì vậy tiên nho mới ví thập dực giống như mười cánh chim bay bổng, có ý nói Kinh Dịch
đến đây là đã hoàn tất và có thể phát huy được hết ý nghĩa của nó.

THẬP DỰC GỒM

1. Thoán Thượng Truyện 6. HÖ Từ Hạ Truyện
2. Thoán Hạ Truyện 7. Văn Ngôn Truyện
3. Tượng Thượng Truyện 8. Thuyết Quái Truyện
4. Tượng Hạ Truyện 9. Tự Quái Truyện
5. Hệ Từ Thượng Truyện 10. Tạp Quái Truyện

Sau đó Khổng Tử chia làm hai thiên: Chu Dịch Thượng Kinh gồm 30 quẻ và
Chu Dịch Hạ Kinh gồm 34 quẻ.Vì vậy Kinh Dịch do 5 người xây dựng nên, đó là:

1. Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái của Phục Hy
2. Lạc Thư và Cửu trù hồng phạm của Hạ vũ.
3. Thoán từ và HTBQ của Văn Vương.
4. Hào từ của Chu Công Đán.
5. Thập dực gồm 10 thiên truyện của Khổng Tử.

Ngoài ra các sách viết về Kinh Dịch rất nhiều, có tới 150 bộ gồm 1761 quyển
của 158 tác giả nhưng tất cả đều xoay quanh nội dung của các tác giả nêu trên. Mặc dù
như vậy, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều giả thuyết khác nữa về nguồn gốc của Kinh Dịch

Các loại Kinh Dịch
1. Liên Sơn Dịch: là sách Dịch nhà Hạ có từ thời Phục Hy.
2. Qui Tàng Dịch: là sách Dịch nhà Thương có từ thời vua Thần Nông, nông nghiệp
phát triển nên lấy quẻ Khôn làm chủ.
3. Chu Dịch: là sách Dịch nhà Chu, đó là thời Chu Văn Vương, Chu Võ Vương
khởi nghiệp, lúc này trình độ khoa học đã phát triển nên lấy quẻ Càn và Khôn làm chủ.
Trong Tứ Khố Toàn Thư Liên minh Mục Lục có 4 bộ: Kinh, Tử, Tập, Sử thì Kinh Dịch
được xếp vào bộ Kinh. Ngày nay trong các Y văn không còn nhắc tới Liên Sơn Dịch
và Qui Tàng Dịch nữa mà tất cả các sách về Dịch chỉ nói về Chu Dịch mà thôi, I.4. Bố
cục của Kinh Dịch:
1. Bố cục theo cổ truyền:
– Chính kinh gồm Chu Dịch Thượng Kinh từ quẻ Càn tới quẻ Ly ( 30 quẻ ) và
Chu Dịch Hạ Kinh từ quẻ Hàm tới quẻ Vị Tế ( 34 quẻ )
– Phần Dực Truyện có 6 truyện của Khổng Tử.
2. Bố cục theo lẽ thiên, nhân, địa:
– Giai đoạn Càn Khôn: là hai quẻ tượng trưng cho trời đất, là cha mẹ muôn loài,
đó là giai đoạn tiên thiên

– Giai đoạn Hàm Hằng: là giai đoạn hậu thiên thuộc về con người mà tiêu biểu là
mối quan hệ nam nữ, vợ chồng. Nhờ Hàm mà thiên địa cảm nhi vạn vật hóa sinh, nhờ
Hằng mà tứ thời biến hóa nhi năng cửu thành.
-Giai đoạn ký tế và vị tế: ký tế là việc đã xong, đã sang sông, đã giúp nhau. Vị
tế là chưa xong, chưa sang sông, chưa giúp nhau và vì vậy mới nối tiếp một vòng Dịch
mới, tuần hoàn như năm tháng, như đời người giống như một chiếc vòng ngọc không
có điểm nối ( chu nhi phục thỉ, như hoàn vô đoan ).

Các bạn có thể tải tài liệu về nghiên cứu tại đây
Link:  Tài liệu Kinh Dịch – Thầy Kiều Xuân Dũng.
              Link dự phòng:  Tài liệu Kinh Dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *