Category Archives: Nhân Sự

Ứng dụng tứ nhiếp pháp trong thu phục nhân tâm

Bài viết này dựa trên sự hiểu biết của bản thân mình, nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc và góp ý và phản để chúng ta cùng hoàn thiện hơn.   Tứ nhiếp pháp trong đạo phật dùng để thu phục nhân tâm gồm có Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng […]